ADHD: Hva jeg vil si til mamma som ga meg “dop”…

Hvordan opplever barn å ta medisiner for ADHD-symptomer? Se denne videoen hvor en voksen med ADHD forteller om sin opplevelse av medikamentell behandling.