Illustrasjon av et hode med puslespillbrikker som hjerne

Hva er forskjellen mellom generelle og spesifikke lærevansker?

Del dette:

Lærevansker er en paraplybetegnelse for flere vansker som kan vise seg i forskjellige former. Vi skiller mellom spesifikke lærevansker og generelle lærevansker.

Spesifikke lærevansker er tilstander hvor barnet utvikler seg normalt innenfor de fleste områder, men ligger to år eller mer bak forventet nivå i forhold til jevnaldrende på enkeltområder.

Vansker vi vanligvis forbinder med spesifikke lærevansker er:

  • Språkvansker
  • Lese- / skrivevansker (dysleksi)
  • Matematikkvansker (dyskalkuli)
  • Motoriske vansker (dyspraksi)
  • Nonverbale lærevansker

Noen barn med spesifikke lærevansker vil ta igjen utviklingen i løpet av barneårene, mens andre kan ha vanskene med seg inn i voksen alder.

Generelle lærevansker er tilstander hvor det foreligger en forsinket modning på mer enn to år i forhold til forventet nivå i de fleste områder.

Dette er vansker vi forbinder med psykisk utviklingshemning eller gjennomgripende utviklingsforstyrrelser.

Del dette:
LES OGSÅ:  Persepsjon og persepsjonsvansker