Tidlig innsats

Fire personer rundt et møtebord og en tavle med ordene "team work" på

Tidlig innsats (tidlig intervensjon) er viktig for å endre skjevutvikling hos barn og unge. Les hvorfor her…

OCD: Årsaker

Illustrasjon ov et menneskehode med tannhjul inni

Årsaken bak utvikling av OCD er sammensatt og komplisert. Mange faktorer påvirker utviklingen i positiv og negativ retning. Les mer om OCD her.