OCD: Årsaker

Illustrasjon ov et menneskehode med tannhjul inni

Årsaken bak utvikling av OCD er sammensatt og komplisert. Mange faktorer påvirker utviklingen i positiv og negativ retning. Les mer om OCD her.