Lærer og elev med tavle i skogen

Spesialundervisning

Spesialundervisning gis til barn som ikke har godt nok utbytte av ordinær opplæring. Les mer om spesialundervisning her…