ADHD: Økt muskeltonus og medbevegelser

Hva vil det si at et barn med ADHD har økt muskeltonus? Les mer om økt muskeltonus og utfordringene det kan medføre i dette innlegget.