Hva er forskjellen mellom generelle og spesifikke lærevansker?

Lærevansker er en paraplybetegnelse for flere vansker som kan vise seg i forskjellige former. Vi skiller mellom spesifikke og generelle lærevansker. Les mer i dette innlegget…