Kvinnehode med illustrert sinne

Tourettes syndrom og raseri

Del dette:

“Jeg er 21 år gammel. Jeg har TS (Tourettes syndrom) + OCD (tvangslidelse) + AD/HD (oppmerksomhetsvansker med hyperaktivitet) + panikkanfall + depresjon, og det jeg for min del kaller ‘raseri’. Det er uvesentlig for meg om ‘raseri’ er offisielt anerkjent som en del av TS eller ikke, jeg er heller ikke opptatt av hva andre kaller det. Anfall av blindt raseri er en del av min nevrologiske ballast. Jeg har ikke bare vanlige sinneutbrudd eller kort lunte. Det har jeg også, men det er annerledes enn de umotiverte og plutselige raserianfallene.


Dette er noe jeg vet innerst inne; jeg har alltid visst det. Jeg har imidlertid ikke alltid forstått det. Det var en stor lettelse for meg å få vite at raseriet er en del av symptomene mine, etter at jeg i mange år har vært fortvilet fordi jeg trodde jeg var “ond”. Jeg er ikke født “slem”, jeg er hverken aggressiv eller farlig. Å få en forklaring på hvorfor jeg får raserianfall ga meg en mulighet til å finne ut hvorledes jeg kunne kontrollere dem. Å få vite årsaken ga meg en innfallsvinkel til å forsøke å håndtere problemet.”

Jason Valencia (TSA 1999)

Lite forskning og lav forståelse

Eksplosive raseriutbrudd er et symptom ved Tourettes syndrom (TS) som er lite forstått og foreløpig lite forsket på, men jeg vet at det kan være et stort problem for mange med TS. “Definisjonen på eksplosive utbrudd er at de er plutselige, uforutsigbare, ikke mulig å kontrollere og består av primitiv verbal og fysisk aggresjon” (Kvilhaug 2011). De skiller seg fra personens vanlige atferd, og fremstår som ikke målrettet mot noe eller noen, og de som har eksplosive raseriutbrudd angrer ofte etter at «anfallet» er over. Et raseriutbrudd kan ha en varighet fra et minutt til en time.

LES OGSÅ:  Spesialundervisning

Mange opplever at de «kobler ut» mens anfallet pågår, og at de i etterkant blir flaue over hva de gjorde mens de var i «raserimodus». Det har ingen nytte å prøve å avverge eller stoppe raseriutbruddene, da dette kan føre til ytterligere eskalering eller nye utbrudd. La heller stormen passere, la personen få tid til å «lande», og prøv å ikke forstyrre fasen hvor personen roer seg ned.

Mark er 34 år, en god ektemann og far til to små barn. Han er en ansvarlig voksen som daglig strever med symptomer på TS, OCD og AD/HD. En dag han og familien sitter alene på venteværelset hos legen, ser han at datteren trenger å skifte bleie. Da hans kone ikke gjør dette med en gang, kaster han seg ned på gulvet, sparker, kommer med halvkvalte skrik og kaster sofaputene omkring. Idet legen kommer ut fra kontoret sitt, blir han flau, men senere sier både han og hans kone at “Nå forstår du kanskje hva vi har forsøkt å fortelle deg når det gjelder disse raserianfallene”.

(TSA 1999)

Forekomst og risikofaktorer

Det ble gjort en studie i 2013 som skulle kartlegge hvor vanlig eksplosive raseriutbrudd er, og hvilke faktorer som har betydning for mennesker med Tourettes syndrom.

Eksplosive raseriutbrudd karakteriseres som plutselige, dramatiske, gjentagende episoder av verbal og/eller fysisk aggresjon som rent utviklingsmessig ikke er aldersadekvat og ikke står i proporsjon med den utløsende årsaken til raseriutbruddet.

(TSA 1999)


Annonse

En kirurgs hverdag

Utdraget under er hentet fra boken En antropolog på Mars skrevet av Oliver Sacks. Sacks er på besøk hos kirurgen Carl Bennet som har Tourettes syndrom:

(..) Og så fikk jeg øye på kjøleskapsdøren, bulket og ramponert, som om den var truffet av meteoritter eller prosjektiler. “Ja,” sa Bennet, som fulgte mitt blikk denne gangen, “jeg kaster ting på den – strykejernet, kjevlen, kasserollen, hva som helst – når jeg plutselig blir rasende.” Jeg tok denne betroelsen til meg i stillhet. Den føyde en ny – foruroligende, voldsom – dimensjon til det bildet jeg var i ferd med å danne meg, en dimensjon som det var svært vanskelig å få til å stemme med den godslige, rolige mannen jeg hadde foran meg.

Hvorfor sitter du så nær den hvis lampen forstyrrer deg slik?” spurte jeg.

Selvfølgelig forstyrrer den meg,” svarte Bennet. “Men det er en stimulans i det også. Jeg liker følelsen og lyden av kneppet. Men, jo, det kan virke veldig distraherende. Jeg klarer ikke å lese her, i spisestuen – jeg må gå inn på arbeidsrommet mitt, så lampen er utenfor rekkevidde.

Den personlige romfølelsen, følelsen av selvet i forhold til andre gjenstander og andre mennesker, er som regel tydelig forandret i forbindelse med Tourettes syndrom. Jeg kjenner mange personer med Tourette som ikke klarer å sitte på en restaurant innen berøringsavstand av andre mennesker, og som, hvis de ikke kan unngå det, kan føle seg tvunget til å strekke seg etter dem eller lange krampaktig ut etter dem. Dette kan være mest uutholdelig hvis den “provoserende” personen sitter bak touretteren. Mange mennesker foretrekker av den grunn hjørner, hvor de kan sitte på “trygg” avstand fra andre, og de ikke har noen bak seg.

LES OGSÅ:  Barn og skjermtid

En vanlig utfordring

Eksplosive raseriutbrudd er en relativt vanlig utfordring ved Tourettes syndrom. Forekomsttallene varierer veldig (fra 25 – 70%), men jeg kan anta at minst en tredjedel av de med TS, og sannsynligvis enda flere i gruppen som har ADHD og/eller OCD i tillegg, strever med ukontrollerbart raseri av en slik grad at det går ut over livskvaliteten.

Ved å hente tall fra flere publikasjoner kan det se ut til at omtrent 25% av de som strever med raseri som barn, vokser dette av seg før voksen alder.

Det finnes behandling, men ingen kur. Strukturelle tiltak i miljøet ser ut til å ha effekt for noen, mens andre har nytte av medikamenter. (Her kan du lese en artikkel om en case hvor en gutt blir behandlet med Risperidon).

Tourette Syndrome and Rage Utgitt av TSA INC., Bayside, NY, 1999. Forfattere: Ruth Dowling Bruun og Cathy Budman.

Barn og unge med Tourettes syndrom, Kvilhaug, G., 2011, Kommuneforlaget.

En antropolig på Mars, Sacks, O., 1996, J. W. Cappelens Forlag

Del dette: