Hva gjør du når skolen ikke vil henvise til PP-tjenesten?

Del dette:

Du er ikke alene; du tror at barnet ditt trenger mer hjelp enn hva skolen vil tilby, men skolen nekter å henvise barnet ditt til PP-tjenesten (PPT) slik at dere kan finne ut av hvordan dere best kan hjelpe barnet ditt. “Han kan ivaretas med tilpasset opplæring,” sier de. Eller “Nei, dette er bare en naturlig variasjon av det å være barn.”

Du kan henvise barnet ditt til PP-tjenesten selv. I dette innlegget skal jeg kort forklare deg hvordan og hvorfor.

Jeg har hørt det ofte. Foreldre som mistenker at barnet har en utfordring som må undersøkes: Kanskje er leksene et mareritt, de synes konsentrasjonen er for dårlig, eller ungen har nesten ikke vært nær bakken etter han lærte seg å gå. Samtidig, på andre siden, står skolen på sitt, og mener det ikke er noe poeng i å henvise en 7-åring til PPT. “Det er for tidlig uansett – de kommer ikke til å finne ut noe før barnet er eldre” sier de kanskje. Men, heldigvis er det foreldre som kjenner barna sine best, og foreldre har mange rettigheter – bare de vet om dem.


Henvis selv

Mange PP-tjenester krever at skolen må henvise barnet før de vil undersøke barnet. Dette er kanskje et resultat av ressursmangel i PP-tjenestene, og en tradisjon i mange kommuner for å spare penger. Et fullstendig frislipp kunne naturligvis ført til at mange “unødvendige” utredninger hadde krevd sitt av både tid og ressurser hos PPT, men nåløyet er ikke like trangt som mange skoler skal ha det til.

LES OGSÅ:  Derfor elsker jeg å undervise barn med ADHD

Foreldre har retten på sin side hvis de vil henvise barnet sitt til PPT selv. Det er ingen med loven i hånden som kan stå i veien for deg. Om du vil henvise barnet ditt til PPT er det ingen i skolen som kan nekte deg.


“Vente å se”

Neste gang du hører “vi får vente å se” fra noen i skolen har du én ting å svare de:

– Nei!

Mange lærere vil gjerne “vente å se det an litt,” men dette er en uting. Det hjelper ingen å utsette undersøkelsen. Jo tidligere man får avslørt eventuell skjevutvikling, jo enklere er det å gjøre noe med det. Tidlig innsats er kjempeviktig!


Slik henviser du barnet til PPT selv

Foreldre kan selv henvise til PPT om det er mistanke om lærevansker eller andre utfordringer som gjør skoledagen vanskelig. Det er ingen krav om pedagogisk rapport eller utfylling av henvisningskjema når foreldre selv ønsker å henvise.

Hver kommune har egne løsninger, men ved å henvende deg til sentralbordet i kommunen vil du bli satt over til riktig person. Deretter forklarer du utfordringene du eller barnet ditt opplever, og PPT skal gi deg mer informasjon om hvordan dere best kan gjennomføre henvisningen.


Annonse

Samtykke og aldersgrenser

Vanligvis er det skolen som henviser et barn til PPT. Da skal skolen ha samtykke fra foreldrene før henvisningen sendes. Barn over 15 år kan selv ta kontakt med PPT.

Det er ingen aldersgrenser for henvisning til PPT, og de skal også ved behov veilede barnehager og undersøke barn i barnehagealder.


Klage og informasjon

Om du ikke opplever å bli ivaretatt av PP-tjenesten i din kommune kan du kontakte Fylkesmannen i ditt fylke for informasjon og veiledning. 

LES OGSÅ:  12 ting barn og ungdom med Tourettes syndrom vil fortelle deg...

Bli varslet om nye innlegg:

Del dette: