Hvor vanlig er ADHD?

Del dette:

Se video:

ADHD er en tilstand som ofte blir diskutert, både i sosiale- og tradisjonelle medier. Noen mener til og med at tilstanden ikke er ekte, men en merkelapp leger setter på barn som er mer aktive enn hva foreldrene klarer å håndtere. Dette er selvfølgelig feil. ADHD er ekte.

Det kan selvfølgelig være vanskelig å forstå at ADHD er en ekte tilstand hvis man lager seg stereotypier over hvordan barn med ADHD “skal oppføre seg”, for her finnes det ingen fasit. Barn med ADHD er like ulike som alle andre barn, og tilstanden kan vise seg ulikt, ikke bare mellom hvert barn, men også over tid eller i ulike situasjoner.

I denne videoen snakker jeg om forekomsten av ADHD; altså, hvor vanlig tilstanden er. 

Generelt regner vi med at mellom 2 og 4 prosent av barn og unge har ADHD – omtrent ett barn i hver skoleklasse.

Videoinnhold:

Det er stadig flere som får en ADHD-diagnose, og tallene øker fortsatt. Hvorfor er det sånn?

[INTRO]

Du har sikkert sett det på nyhetene eller lest det i avisa; «Eksplosiv økning i ADHD-diagnoser» eller liknende overskrifter.

[Utklipp med eksempel]

Dette har ført til at det er mange som er skeptiske til om vi gjør det riktig her i Norge, eller om det er for mange barn som får en ADHD-diagnose. Er vi på vei mot å sette diagnoser på barn med normal barneatferd?

I dag regner vi med at mellom 2 og 4 prosent av alle barn har ADHD. Ofte kan man høre at omtrent ett barn i hver skoleklasse har det, og det er trolig ikke så veldig langt unna virkeligheten.


Annonse

Det er ikke umulig at spesialisthelsetjenesten noen steder i landet kan være litt slepphendte, og setter en ADHD-diagnose litt for ivrig og raskt, men generelt begynner helsevesenet å få ganske god kontroll på hvordan ADHD ser ut, og hvem som har tilstanden. De begynner også å kunne mye om hvilke andre faktorer i et barns liv som kan få til å se ut som barnet har ADHD.

LES OGSÅ:  ADHD: Økt muskeltonus og medbevegelser

Statistikken som forteller om antall ADHD-diagnoser kan nok også være litt misvisende hvis vi bare ser på antallet nye ADHD-diagnoser samlet.

De siste 10 årene har vi nemlig ikke hatt en økning i antall barn med ADHD-diagnosen!

Tidligere var ADHD noe gutter hadde, men de siste 10-15 årene har det vært en liten økning i jenter som får diagnosen.

Og dette er nok redningen for mange jenter som tidligere ikke fikk den hjelpen de trenger.

Men, denne økningen av jenter med ADHD er ikke nok til å forklare den generelle økningen.

Den absolutt største årsaken er voksne med ADHD.

Det er bra! Det viser at voksne folk får hjelp til utfordringer de tidligere ikke fikk hjelp med. De får noen som forstår dem, og de får muligheten til å forstå seg selv.

ADHD er en av diagnosene som oftest fører til henvisning til BUP. BUP er en vanlig forkortelse for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. Det varierer litt – noen steder kalles det BUPA, og andre steder ABUP, men det er samme tjenesten.

Kjønnsforskjell på 4:1 –  fire gutter får ADHD for hver jente.

Det er altså litt vanlig å ha ADHD – men ikke VELDIG vanlig.


Bli varslet om nye innlegg:

Del dette: