Spillbrikker i ulike farger

Superkort om autisme?

Del dette:

Autisme, også kjent som autismespekterforstyrrelser er en utviklingsforstyrrelse.

En person med autismespekterforstyrrelse (ASF) er diagnostisert under hovedgruppen gjennomgripende utviklingsforstyrrelse.

Hovedgruppen gjennomgripende utviklingsforstyrrelse inneholder en rekke tilstander; barneautisme, atypisk autisme, Retts syndrom, disintegrativ forstyrrelse i barndommen, Asperger syndrom og uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse.

Dette er tilstander som kan medføre alt fra relativt små utfordringer i hverdagen hos personer med autisme som er høytfungerende, til lidelsestunge tilstander som krever kontinuerlig tilsyn og hjelp.

Dette er grunnen til at vi kaller autisme for en spektertilstand. Lidelsestrykket for den som er rammet fordeles over et bredt spekter. Derfor er kan vi heller ikke si at det finnes en «typisk» autist. Alle tilfeller er unike og ulike.

Vi finner likevel noen fellestrekk:

  • lite interesse for sosiale omgang med andre
  • utfordringer med kommunikasjon og sosial samhandling
  • snevre interesseområder
  • repeterende atferd

Ofte vises symptomer på en autistisk forstyrrelse allerede i sped- og småbarnsalder. Typisk kan være manglende glede når barnet ser igjen foreldrene etter å ha vært adskilt fra dem, at barnet ikke ønsker å bli løftet opp, eller at foreldrene brukes mer som et verktøy for å oppnå det barnet ønsker enn at foreldrene brukes som trygg base når barnet blir usikkert.

Vi kan finne barn med autisme på alle nivåer av daglig fungering. Noen barn med autisme har en så alvorlig utviklingshemming at de er pleietrengende døgnet rundt, mens andre har en så høy intellektuell fungering at de kan omtales som «genier».


Bli varslet om nye innlegg:


Annonse
Del dette:
LES OGSÅ:  Derfor elsker jeg å undervise barn med ADHD